Câu hỏi thường gặp

Vũ Hoàng Gia hoanggia01@hanwha.com Kính gửi Qúy Sở: Công ty tôi có nhà máy ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, hiện đang tìm những đơn vị có đủ năng lực vận chuyển và xử lý rác thải của công ty. Vì công ty tôi theo kế hoạch sẽ có khối lượng rác lớn, do vậy cần tìm những đơn vị thu gom rác uy tín. Vì vậy, chúng tôi đang rất cần danh sạch những công ty đủ năng lực vận chuyển, thu gom xử lý rác tại địa bàn Hà Nội hoặc các khu vực lân cận Hà Nội. Vậy rất kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường trợ giúp công ty chúng tôi, nếu Sở có danh sách tên các công ty xử lý rác trên địa bàn Hà Nội.
Trả lời:
Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 thì Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế.
Do vậy tùy vào nguồn phát sinh Công ty có thể phân loại tại nguồn các loại chất thải như: chất thải rắn thông thường (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải tái chế), chất thải nguy hại.  Tùy từng loại chất thải Công ty sẽ phải thực hiện các phương án thu gom, vận chuyển, xử lý phù hợp.
Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty có thể ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất; thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1423/UBND-KT ngày 28/3/2017 về mô hình tổ chức thu giá dịch vụ).
Đối với chất thải nguy hại: Công ty phải ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý và chuyển giao cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Tùy từng loại chất thải phát sinh tại cơ sở mà lựa chọn đơn vị được phép vận chuyển, xử lý chất thải được cấp phép trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Gợi ý danh sách các cơ sở được phép vận chuyển chất thải nguy hại như sau:
-         Công ty TNHH Môi trường Phú Hà
-         Công ty cổ phần xử lý tái chế CTCN Hòa Bình
-         Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành
-         Công ty cổ phần cơ điện môi trường Lilama
-         Công ty TNHH môi trường công nghiệp xanh
-         Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 - URENCO 10
-         Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - URENCO 11
(Thông tin thêm: Các cơ sở được phép vận chuyển chất thải nguy hại, Quý Công ty truy cập trang Web của Tổng cục môi trường tại địa chỉ: https://vea.gov.vn)