Câu hỏi thường gặp

Lê Trung Thành Kính hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường, Về việc yêu cầu các xe ra vào thành phố Hà Nội phải sạch bụi bẩn thì khi nào sẽ được triển khai? Chính sách cụ thể sẽ như thế nào để đảm bảo tính khả thi? Một số bất cập sẽ xảy ra nếu áp dụng quyết định này như gây ùn tắc, kinh phí đầu tư khá lớn, cơ sở hạ tầng chưa thể đáp ứng được thì sẽ phải giải quyết như thế nào? Rất mong nhận được hồi đáp của Quý Sở. Chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Về việc quy định các phương tiện ra vào thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã có các văn bản như sau:
Ngày 10/01/2005, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.
Ngày 16/5/2017, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc về việc tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố. Tại Mục b Khoản 2 Chỉ thị số 07/CT-UBND quy định: “Xe vận chuyển phế thải xây dựng phải là xe chuyên dùng, đảm bảo kín khít không để rơi phế thải xây dựng trong quá trình vận chuyển; xe vận chuyển phế thải xây dựng phải được làm sạch trước khi tham gia giao thông trên đường phố.”
Văn bản số 6033/UBND-KT ngày 27/11/2017 của UBND thành phố về việc lắp đặt trạm rửa xe tự động tại các cửa hàng xăng dầu, trong đó chấp thuận tiêu chí lắp đặt trạm rửa xe tự động kết hợp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố;
Quyết định số 5953/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030”;
Ngoài ra UBND thành phố còn có các biện pháp như xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, trồng cây xanh…Bên cạnh đó, trong quá trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố, Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực từ các hoạt động của dự án. Trong đó có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải xây dựng ra vào công trình nhằm giảm phát tán bụi gây ô nhiễm không khí đối với các phương tiện vận chuyển, cụ thể:
- Che chắn các phương tiện vận chuyển phế thải, bố trí cầu rửa xe tại công trình để rửa các phương tiện trước khi ra khỏi khu vực dự án đang thi công xây dựng.
- Lựa chọn các phương tiện đạt tiêu chuẩn, còn hạn đăng kiểm, thùng xe kín, có nắp đậy.
- Các phương tiện phải thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ, không chở quá trọng tải quy định.
          Quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, tuy nhiên việc nghiêm túc chấp hành các quy định giao thông và thực hiện đầy đủ các biện pháp hạn chế phát sinh chất thải tại nguồn sẽ giảm bớt khối lượng lớn bụi phát sinh ra môi trường.