Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thị Hiên nhien.vivuong@gmail.com Kính gửi quý Sở, Gia đình tôi có một xưởng chế biến gạch block không nung có công suất ế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại, như vậy có đúng không?
Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội trả lời:
Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ vào quy mô, loại hình sản suất của Xưởng chế biến gạch block không nung công suất <50.000 m3 sản phẩm/năm của gia đình bà, đơn vị tư vấn đã áp Mục 12, Phụ lục 5.1, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT “Dự án chế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại” đối với Xưởng sản xuất gạch block của gia đình bà là phù hợp.