Câu hỏi thường gặp

Tôi thấy Sở có công bố số liệu quan trắc môi trường không khí trên trang Web, nhưng tôi chỉ thấy có một số khu vực có số liệu, còn nhiều khu vực khác không có số liệu. Nhà tôi ở Hà Đông, vậy muốn xem số liệu quan trắc tại khu vực này thì xem như thế nào?
Do kinh phí đầu tư hệ thống quan trắc môi trường không khí lớn, năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ mới nghiên cứu hoàn thành lắp đặt trước 10 trạm quan trắc không khí tự động tại các vị trí đặc trưng cho các khu vực của Thành phố tương đồng về điều kiện tự nhiên – xã hội, chưa đảm bảo việc cung cấp số liệu chi tiết cho từng khu vực.
Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, hiện nay Sở đang triển khai Dự án đầu tư tổng thể mạng lưới quan trắc của Thành phố gồm 70 trạm quan trắc không khí (10 trạm cố định và 60 trạm cảm biến), 01 xe quan trắc không khí di động, 04 trạm quan trắc nước mặt, 01 xe quan trắc nước di động, 06 trạm quan trắc nước dưới đất.
Trong thời gian tới 2018, với số lượng trạm không khí sau khi đầu tư là 80 trạm trên toàn địa bàn thành phố kết hợp với việc áp dụng phần mềm mô hình hóa sẽ cung cấp được số liệu chất lượng môi trường tại bất kì khu vực nào của Thành phố Hà Nội, bạn đọc có thể theo dõi website: http//moitruongthudo.vn để cập nhật thêm thông tin mới.