Câu hỏi thường gặp

Anh/chị cho em hỏi. Hiện nay người dân sử dụng nước vedan tưới rau và hoa màu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Căn cứ vào đâu để biết được độ độc hại của nước vedan? (Nguyễn Thúy Hường – danghoa.sontay.1993@gmail.com)
   Trả lời:
   Câu hỏi của chị không nêu rõ nước vedan là loại nước gì nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để trả lời.