Câu hỏi thường gặp

Bùi Thanh Bình thanhbinh2512@gmail.com Trạm than Cổ Loa nằm giữa khu dân cư đông đúc, bụi than thường xuyên bay vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường sống của người dân, các hộ cư quanh trạm than không dám mở cửa sổ ra bao giờ, tường sơn cũng phải sơn màu đen vì có sơn màu khác thì chẳng bao lâu nó cũng tự chuyển sang màu đen. Nền nhà thì ngày nào cũng phải lau, quét mà dẫm chân xuống nền nhà thì đen xì cả gan bàn chân vì buih than bay vào nhà. Quan trọng hơn là không khí hít thở đầy bụi than rất hại sức khỏe của người dân. Tôi mong muốn Quý cơ quan có thể tư vấn xem việc đặt trạm than trong khu dân cư & gây ô nhiễm môi trường khu dân cư như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không? Tôi muốn liên hệ để phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường do trạm than này gây ra có thể liên hệ với ai, cơ quan phụ trách nào ạ?
Trả lời:
Tại Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường 2014. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định:
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:
a) Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật;
c) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;
d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
đ) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường.
2. Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư:
a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;
b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;
c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;
d) Phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người;
đ) Gây ô nhiễm nguồn nước.
Câu hỏi của Anh/Chị về việc gây ô nhiễm của Trạm than Cổ Loa chưa rõ quy mô công suất, công nghệ, hạng mục kinh doanh sản xuất. Do vậy chưa thể xác định được trách nhiệm giải quyết thuộc cơ quan nào. Tuy nhiên Trạm than Cổ Loa nằm trên địa bàn huyện Đông Anh, do vậy UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm xác minh, kiểm tra   việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu vượt quá thẩm quyền.