Câu hỏi thường gặp

Đặng Văn Thông dangvanthong184@gmail.com Sắp tới Công ty tôi có xây dựng một nhà máy phân loại và chế biến phế liệu với công suất 1500 tấn/ngày đêm. Sản phẩm đầu vào là các loại sắt thép phế liệu được thu mua từ các công ty trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài. Khi về nhà máy được phân loại để loại bỏ tạp chất phi kim ra bên ngoài và cắt, ép các loại phế có kích thước lớn để đáp ứng yêu cầu kích thước và phế liệu là sắt thép. Sản phẩm sau khi phân loại, chế biến là nguyên liệu đầu vào cho nhà máy luyện phôi thép (2 nhà máy cùng 1 Công ty). Trong yêu cầu chứng nhận đầu tư yêu cầu lập báo cáo ĐTM. Về phía Công ty đang tìm hiểu các đơn vị tư vấn để lập báo cáo ĐTM. Tuy nhiên chúng tôi đang chưa xác định được loại hình sản xuất của Công ty thuộc nhóm đối tượng nào và quy mô báo cáo ĐTM. Vậy mong quý cơ quan cho tôi biết nhà máy chuẩn bị xây dựng sẽ thuộc đối tượng và quy mô như thế nào trong NĐ 18/2015/NĐ-CP.
Trả lời:
Theo nội dung câu hỏi quy mô Dự án như sau:  Nhà máy phân loại và chế biến phế liệu công suất 1500 tấn/ngày đêm. Sản phẩm sau khi phân loại chế biến sẽ là nguyên liệu đầu vào cho nhà máy luyện phôi thép.
Căn cứ quy định tại danh mục số 45 và 47 Phụ lục II và danh mục thứ 8, phụ lục III, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 thì Dự án “Nhà máy phân loại và chế biến phế liệu công suất 1500 tấn/ngày đêm” thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
Do câu hỏi của Ông Đặng Văn Thông không nói rõ Nhà máy luyện phôi thép và Nhà máy phân loại và chế biến phế liệu của ông có cùng vị trí sản xuất và cùng dự án đầu tư không nên thủ tục môi trường đối với 02 nhà máy này có thể chia ra 02 trường hợp như sau:
- Nếu 2 nhà máy nêu trên cùng địa điểm và cùng chung một dự án đầu tư thì Ông phải lập chung một báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 02 nhà máy nêu trên và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
- Trường hợp 02 nhà máy nêu trên nằm trên 02 vị trí khác nhau và thuộc 02 dự án đầu tư thì Ông phải lập 02 báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 02 dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
Ngoài ra Ông có thể tham khảo yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại Điều 32 và 33 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.