Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thúy Mai nguyenthuymai1512@gmail.com Kính chào quý Sở Tài nguyên và Môi trường HN: Em là một doanh nghiệp luôn muốn hoạt động và thực hiện theo đúng pháp luật về bảo vệ môi trường, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có một số vướng mắc cần được Sở tư vấn ạ. Công ty em đốt 100% nhiên liệu Biomass (từ mùn cưa, dăm bào, gỗ, lá quế) chất thải trong quá trình đốt là tro thải - bên em ký hợp đồng vận chuyển với một đơn vị có đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển và thu gom chất thải công nghiệp thông thường. Qua tìm hiểu nghị định 38/2015/NĐ-CP tại điều 31 thì em thấy là đối với loại chất thải này không cần có giấy phép vận chuyển như các đơn vị hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại tức là doanh nghiệp này thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đảm bảo không được làm rơi vãi, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định. Vậy việc công ty em chuyển giao chất thải như vậy có vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không. - Ngoài việc ký hợp đồng vận chuyển tro thải bên em tự tiến hành lấy tro thải để san lấp mặt bằng trong khuôn viên đất của Công ty, các hộ gia đình tới xin tro thải về để bón cây và san lấp mặt bằng, có trường hợp các đơn vị trồng nấm tới để mua tro thải về làm nguyên liệu trồng nấm. Như vậy việc bên em cho/bán tro thải cho hộ gia đình như vậy có vi phạm về quản lý chất thải rắn hay không. em xin lời giải đáp từ quý Sở ạ Trân trọng cảm ơn
Chi cục Bảo vệ Môi trường trả lời:
Việc lựa chọn hình thức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại cơ sở theo đúng quy định, yêu cầu Công ty  thực hiện dựa vào các nội dung:
- Thực hiện theo đúng các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đã cam kết tại các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường tại Công ty (Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường), trong đó có nội dung cam kết thực hiện các biện pháp quản lý môi trường đối với chất thải rắn phát sinh tại Công ty. Nếu có sự thay đổi so với nội dung đã cam kết thì đề nghị Công ty có văn bản báo cáo cơ quan phê duyệt/ xác nhận hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường và chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
-        Đối với việc cơ sở tự tiến hành lấy tro xỉ để san lấp mặt bằng trong khuôn viên đất của Công ty, đề nghị Công ty tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Nếu phân định tro thải là chất thải nguy hại thì yêu cầu Công ty phải quản lý như chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Nếu phân định tro thải là chất thải công nghiệp thông thường thì Công ty thực hiện :
+ Được phép tự tái sử dụng, sơ chế, tác chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng hoặc ký hợp đồng chuyển gao cho đơn vị có chắc năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.
+ Việc lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 31, 32, 33 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, trong đó có nội dung nhằm quản lý chặt chẽ chất thải rắn công nghiệp thông thường.