FAQ - Môi trường

FAQs - Môi trường
 Kính gửi Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội Tôi là một người dân nằm trong khu vực hoạt động của một xưởng sản xuất sơ chế sợi màn thuộc thôn Văn Hội - Đại Thắng - Phú Xuyên - Hà Nội. 2 Năm trở lại đây xưởng sản xuất này bắt đầu đi vào hoạt động. Trong thời gian hoạt động, khí thải từ xưởng sản xuất này tạo ra gây ô nhiễm rất trầm trọng cho các hộ gia đình trong phạm vi bán kính 1km. Đặc biệt chất thải của xưởng này được thải trực tiếp ra kênh mương phục vụ việc sinh hoạt và đồng ruộng của chúng tôi và đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Đã nhiều lần chúng tôi có kiến nghị đến các phòng ban tài nguyên cấp xã, cấp huyện. Các phòng ban này cũng đã cho người về để kiểm tra và có câu trả lời là sẽ chỉ đạo cấp xã thực hiện việc hạn chế hoạt động của xưởng sản xuất này. Nhưng trong 1 thời gian dài chúng tôi vẫn chưa thấy 1 động thái gì của ban ngành cấp xã. Khi được hỏi về việc này chính quyền xã tôi có nói rằng chưa thấy chỉ đạo từ cấp huyện xuống. Rồi khi đến cấp huyện thì lại được câu trả lời rằng cấp huyện đã có công văn chỉ đạo xã thực hiện. Và việc này đã được các cấp đùn đẩy nhau và không ai nhận trách nhiệm về việc này. Vì vậy tôi viết bài này để mong cấp sở ( sở tài nguyên môi trường TP Hà Nội) rằng làm thế nào để quý cơ quan cho người về để kiểm tra thực trạng tại đia phương tôi. Không khí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Việc hít phải loại khí thải này làm ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của người dân chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Xin cảm ơn!