Câu hỏi thường gặp

lưu trần thị mỹ liên luutranthimylien@gmail.com Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Xin phép tôi xin được hỏi quý Sở 1 vấn đề: Bên tôi đang làm 1 cửa hàng kinh doanh tiện lợi các mặt hàng: thực phẩm - thịt, rau, củ, quả; thực phẩm đông lạnh (không qua sơ chế, hay chế biến thực phẩm), gạo, mắm, muối. Toàn bộ nhập từ nhà cung cấp; các mặt hàng phi thực phẩm nhưu rượu, xà phòng... Vậy bên tôi có cần làm kế hoạch Bảo vệ Môi trường không ạ? Vì theo nghị định 18/2015/NĐ-CP phụ lục IV : "Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng". Thì không cần làm kế hoạch Bảo vệ Môi trường Vậy bên tôi có thuộc đối tượng này không ạ?  
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và  Mục 4 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.