Câu hỏi thường gặp

Hoàng trường giang htgiang.1612@gmail.com Kính gửi Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Công ty tôi là chủ đầu tư dự án nhà ở tại xã Vân Canh, huyện Hoài đức, dự án được phê duyệt từ năm 2008. Quy mô 7,45 ha, trong đó có nhà liền kề, nhà vườn, biệt thự và chung cư. Khi đó là tỉnh Hà Tây. Dự án triển khai kéo dài đến thời điển hiện tại vẫn chưa xong hạ tầng. Quý cơ quan cho tôi hỏi dự an như vậy có phải làm ĐTM ko? Nếu có thì căn cứ văn bản nào và ngược lại? Tôi xin cảm ơn!
Trả lời
Căn cứ điểm a, Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 quy định: Không triển khai Dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đề nghị Chủ dự án có văn bản gửi các Sở, Ngành có liên quan cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch của Dự án. Căn cứ điểm c, Khoản 1 Điều 15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường nếu dự án có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng thì phải tiến hành lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.