Câu hỏi thường gặp

Tran Thi Luyen (luyenmt55@gmail.com) Câu hỏi 1: Chất thải y tế nguy hại Phòng y tế của Công ty tôi có phát sinh chất thải y tế lây nhiễm không sắc nhọn với số lượng 5 kg/ tháng. Vì số lượng quá bé nên chúng tôi muốn lưu giữ tại kho rác nguy hại và 1 năm mang đi xử lý 1 lần. Vậy như thế có được không ạ? Và có cần báo cáo với Quý Sở không ạ?
Chi cục BVMT trả lời:
Vì thông tin mà bạn cung cấp chưa rõ ràng, do đó đề nghị bạn rà soát xem hoạt động của phòng y tế của Quý Công ty có thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 và Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Nếu thuộc đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 thì đề nghị thực hiện việc lưu giữ chất thải lây nhiễm theo đúng quy định tại Khoản 6 Điều 8.