Câu hỏi thường gặp

Hơn 1 tháng nay, tại nhà số 14, ngõ 553, đường Giải Phóng, tổ 4, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai phát ra tiếng ồn do hoạt động của máy móc suốt 24/24 giờ. Xung quanh nhà số 14 có nhiều hộ dân đang sinh sống bình yên. Tiếng ồn tác động nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần người dân, gây cảm giác bất an khi họ về ngôi nhà của chính mình, đặc biệt là vào ban đêm, thời gian để mỗi người cần yên tĩnh nghỉ ngơi sau 1 ngày lao động vất vả. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục đề nghị giải quyết. (Nguyễn Tuấn Cường – ha_anh1991@yahoo.com).
Chi cục BVMT trả lời:
Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị quy định đối với khu vực thông thường (gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) như sau:
- Từ 06 giờ đến 21 giờ: 70 dBA
- Từ 21 giờ đến 06 giờ: 55 dBA
Để có căn cứ xác định mức ồn vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh, phải có đơn vị quan trắc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với thông số tiếng ồn theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Do vậy, đề nghị ông có đơn phản ánh đến UBND cấp phường và UBND cấp quận để được giải quyết theo đúng trình tự quy định.