Câu hỏi thường gặp

Đặng Thị Thu Hiền (thu.hien@ike.co.jp) Em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ quý Sở trong việc giải đáp thắc mắc sau đây. Công ty em muốn phân tích PCB trong dầu thải nhưng lại không biết rõ tại Hà Nội có phòng thi nghiệm đạt chuẩn. Nên em muốn xin danh sách các phòng thí nghiệm tại Hà Nội mà quý Sở chấp nhận kết quả phân tích của phòng thí nghiệm đó được không. Em viết Viện kỹ thuật và Môi trường (IET) tại 18 Hoàng Quốc Việt có thể phân tích PCB trong dầu thải nhưng Viện không có giấy chứng nhận có khả năng phân tích PCB. Liệu kết quả mà Viện đưa ra thì có được Sở chấp nhận không a? Nếu Phòng thí nghiệm tại TP Hồ Chí Minh có giấy chứng nhận phân tích PCB trong dầu cấp bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường thì kết quả thực hiện bởi phòng thí nghiệm đó có được quý Sở chấp nhận không ah?

Chi cục BVMT trả lời
Theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, các đơn vị thực hiện quan trắc và phân tích môi trường phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường