Câu hỏi thường gặp

Xin các ông cho biết, hiện nay luợng khí CO2 thải vào khí quyển ở Hà Nội là trung bình bao nhiêu tấn trong 1 năm?

Xin các ông cho biết, hiện nay l­­uợng khí CO2 thải vào khí quyển ở Hà Nội là trung bình bao nhiêu tấn trong 1 năm?