Câu hỏi của ông Nguyễn Bá Quảng, địa chỉ engoffice.nikko@hotelnikkohanoi.com.vn Tên tôi là Nguyễn bá Quảng, hiện đang công tác tại Công ty LD Sakura Hà Nội Plaza. Có một số thắc mắc mong được giải đáp như sau. Theo như TT12/2011/TT-BTNMT (ngày 14/4/2011): Quy định về quản lý chất thải nguy hại thì bên tôi vẫn thực hiện theo điều: 25 Trách nhiêm của chủ nguồn thải là lập báo cáo QLCTNH với kỳ báo cáo 6 (sáu) tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 và từ ngày 01 tháng 7 đến 31 tháng 12 hàng năm, ký hợp đồng vận chuyển CTNH 2 lần/ năm, sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH.Khi NĐ 38/2015/ND-CP: Về quản lý chất thải và phế liệu và TT 36/2015/TT-BTNMT: Về quản lý chất thải nguy hại có hiệu lực thì theo như TT36/2015/TT-BTNMT; Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH, khoản 4 và 6 về việc sử dụng chứng từ CTNH và lập và nộp báo cáo thì bên tôi chỉ phải lập Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm ( Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) kèm theo các liên của chứng từ CTNH nộp Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhưng không nói rõ số lần phải vận chuyển chất thải nguy hại bao nhiêu lần/ năm. Vậy để làm đúng trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH bên tôi phải vận chuyển CTNH bao nhiều lần/ năm ? - Theo khoản 2 điều 6 nghị định 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 thì bên tôi không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ chủ nguồn thải CTNH và vẫn dùng sổ đăng ký cấp lần đầu. Nếu sau đây bên tôi mà phát sinh tăng về số lượng hoặc phát sinh (bổ xung) thêm về loại chất thải so với số lượng, chủng loại CTNH đã đăng ký trong sổ chủ nguồn thải thì bên tôi phải làm thế nào cho đúng?
 Kính gửi Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội Tôi là một người dân nằm trong khu vực hoạt động của một xưởng sản xuất sơ chế sợi màn thuộc thôn Văn Hội - Đại Thắng - Phú Xuyên - Hà Nội. 2 Năm trở lại đây xưởng sản xuất này bắt đầu đi vào hoạt động. Trong thời gian hoạt động, khí thải từ xưởng sản xuất này tạo ra gây ô nhiễm rất trầm trọng cho các hộ gia đình trong phạm vi bán kính 1km. Đặc biệt chất thải của xưởng này được thải trực tiếp ra kênh mương phục vụ việc sinh hoạt và đồng ruộng của chúng tôi và đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Đã nhiều lần chúng tôi có kiến nghị đến các phòng ban tài nguyên cấp xã, cấp huyện. Các phòng ban này cũng đã cho người về để kiểm tra và có câu trả lời là sẽ chỉ đạo cấp xã thực hiện việc hạn chế hoạt động của xưởng sản xuất này. Nhưng trong 1 thời gian dài chúng tôi vẫn chưa thấy 1 động thái gì của ban ngành cấp xã. Khi được hỏi về việc này chính quyền xã tôi có nói rằng chưa thấy chỉ đạo từ cấp huyện xuống. Rồi khi đến cấp huyện thì lại được câu trả lời rằng cấp huyện đã có công văn chỉ đạo xã thực hiện. Và việc này đã được các cấp đùn đẩy nhau và không ai nhận trách nhiệm về việc này. Vì vậy tôi viết bài này để mong cấp sở ( sở tài nguyên môi trường TP Hà Nội) rằng làm thế nào để quý cơ quan cho người về để kiểm tra thực trạng tại đia phương tôi. Không khí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Việc hít phải loại khí thải này làm ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của người dân chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Xin cảm ơn!