Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi )- Địa chỉ:Thanh Xuân- Email:tuananhnt@yahoo.com.Hỏi:

Kính chào các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường!

Xin hỏi các đồng chí một việc như sau, khi tỉnh Hà Tây sát nhập về thành phố Hà Nội, khi đó các bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tây trước đây có được điều chỉnh theo giá của Hà Nội hay không, và nếu có điều chỉnh thì khi nào, thông tin đó sẽ được cung cấp cho người dân ở đâu!

Rất mong nhận được câu trả lời của các đồng chí.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trả lời:

Theo nguyên tắc xác định giá đất được quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng giá đất cụ thể tại địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi quyết định và được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây cũ thông qua, UBND tỉnh Hà Tây cũ đã ban hành Quyết định số 2404/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tây năm 2008. Do vậy về nguyên tắc, giá đất trên địa bàn các địa phương trước khi hợp nhất Thành phố Hà Nội mới sẽ được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Theo quy định giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội mới sẽ được xây dựng và trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội mới thông qua và sẽ được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 năm 2009.