Câu hỏi thường gặp

Thuydoanttxd82@gmail.com: Tôi có câu hỏi như sau: Hiện nay trên địa bàn UBND xã thường có diện tích đất nông nghiệp để trồng cây nông nghiệp lâu năm, cây nông nghiệp hàng năm.UBND xã tổ chức cho cá nhân, tổ chức thầu diện tích đất nông nghiệp này, trong hợp đồng giao thầu UBND xã ghi cho phép người được giao thầu được xây dựng nhà cấp 4 để trong nom (nhưng lại không ghi là được xây bao nhiêu m2, cao bao nhiêu m2, được xây dựng bao nhiêu nhà cấp 4 trên diện tích được giao thầu) Vì thực tế sau khi được giao thầu đất nông nghiệp, tổ chức cá nhân họ xây dựng rất nhiều nhà cấp 4 khác nhau nhằm mục đích ở, chăn nuôi phần diện tích đất nông nghiệp để trồng cây nông nghiệp còn lại rất ít. Tôi muốn hỏi việc UBND xã cho phép xây dựng nhà cấp 4 như vậy là đúng hay sai? Khi họ xây dựng nhiều nhà cấp 4 trên diện tích đất nông nghiệp được giao thầu như vậy thì lực lượng thanh tra xây dựng có vào lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm được không? Ngày 13/12/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Văn bản số 2739/STNMT-TTr về việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công. Lực lượng thanh tra xây dựng vào lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với các công trình xây dựng nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp vi phạm xây dựng trên đất không được phép xây dựng theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP. Xin hỏi lực lượng thanh tra xây dựng làm như vậy đúng hay sai? Các vi phạm này hiện nay xảy ra thường xuyên trên địa bàn xã, vì vậy rất mong sớm nhận được câu trả lời. Cảm ơn!”.
Thanh tra Sở trả lời:
Ngày 13/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2739/STNMT-TTr về việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có nội dung: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất nội dung xử lý như sau:
- Đối với hành vi vi phạm về đất nông nghiệp, đất công (chưa có đầu tư xây dựng và tài sản trên đất) thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ và Luật Đất đai. Trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính thì UBND quận, huyện, thị xã áp dụng biện pháp xử lý thu hồi đất theo quy định của pháp luật; Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời có văn bản kèm theo hồ sơ xử lý vi phạm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được phối hợp xử lý theo quy định.
- Đối với hành vi vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công (có đầu tư xây dựng công trình) thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 và Luật Xây dựng. Trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính thì UBND quận, huyện, thị xã áp dụng biện pháp xử lý cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật; Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời có văn bản kèm theo hồ sơ xử lý vi phạm gửi Sở Xây dựng để được phối hợp xử lý theo quy định.
Đề nghị ông (bà) liên hệ với UBND cấp huyện, Sở Xây dựng để được hướng dẫn và trả lời theo quy định.