Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Cảnh Cường (41 tuổi )- Địa chỉ:83Quán Thánh Hà Nội- Email:cuongquanthanh1@yahoo.com. Hỏi:

Gia đình tôi chuyển đổi chỗ ở từ 36B Trần Hưng Đạo, Hà Nội vào ở tại 83 Quán Thánh,Ba Đình Hà Nội và đã tự bỏ tiền ra xây dựng nhà để ở trên phần đất trống cuối số nhà.phần đất này thuộc trước bạ pháp của số nhà 85 quán thánh bằng khoán điền thổ số 654 thửa 40 tờ 20 khu chữ P. Bản chất số nhà 83 Quán Thánh hiện nay trước đây là đất ở,bây giờ cũng là đất ở(tại quy hoạch sử dụng đất quận Ba Đình theo quyết định 68/2000/QĐ-UB NGÀY 14/7/2000 là lô A121 là ĐẤT Ở)  và tạo thành bởi 2 thửa đất  thửa 40 khu chữ P tờ 20 gồm toàn bộ 789m2 của số nhà 83 Quán Thánh cũ  trước bạ số 655 có 67m2 nhà cải tạo vắng chủ là tài sản trên đất tài sản này hiện nay do SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI QUẢN LÝ do Sở Tài nguyên Hà Nội bàn giao sang và một phần khoảng 300m2 đất thuộc trước bạ 655 của số nhà 85 Quán Thánh được nhập vào do trong quá trình sử dụng được tự ý xây tường ngăn nhập vào số nhà 83 khi bức tường ngăn cũ bị xập đổ trong quá trình sử dụng những năm 70.

Theo tôi đây là dạng đất nhà nước quản lý nhưng trên thực tế không quản lý có khả năng không có quyết định quản lý(VIỆC NÀY SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRỪƠNG  HÀ NỘI QUÁ RÕ) vào những năm 60 va70 trên cơ sở 67m2 nhà cải tạo vắng chủ này có một số hộ dân thuê một số phòng để ở và đội tu sửa nhà ba đình thuộc sở nhà đất là đơn vị hạch toán độc lập thuê một số phòng để làm việc trong quá trình sử dụng tại đây đội tu sửa sau đỏi tên thành xí nghiệp sửa chữa nhà ba đình có xây không phép bằng vốn tự có không phải vốn ngân sách vì hạch toán độc lập trên phần đất trống liền kề với ngôi nhà vắng chủ 67m2 về phía trong 2 ngôi nhà 2 tầng nằm ở khoảng giữa số nhà còn lại là gia đình tôi cũng tự xây 2 ngôi nhà 2 tầng trên phần đất cuối số nhà như vậy tại đây đan xen đa sở hữu 3 loại tài sản trên đất khác nhau lối đi chung rộng 5m dài 60m tương tự như trụ sở phường quán thánh tại 170 quan thánh đan sen đa sở hữu với 10 hộ dân như vậy nhà của tôi công khai ,lien tục, ngay tình đã 34 nămkhông tranh chấp với ai nay là thửa 296 tờ104 8H-III-41lô A121 phù hợp quy hoạch  là đất  ở tại quyết định 68/2000/QĐ-UB ngày 14/7/2000 của thành phố Hà Nội như vậy đủ điều kiện được xem xét cấp giấy theo Luật đất đai 2003 nghị định 181,84 của Chính phủ và các quyết định 23 của Hà Nội nhưng đến nay vẫn không được phường quán thánh xét duyệt,xác nhận để chuyển quận Ba Đình thực hiện quy trình cấp giấy tiếp theo cán bộ phụ trách cấp giấy CNQSDĐ của PHƯỜNG QUÁN THÁNH VÀ QUẬN BA ĐÌNH CÂU KẾT NHAU CẢN TRỞ GÂY KHÓ KHĂN vậy đề nghị BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG,SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CHO BIẾT HỌ LÀM NHƯ VẬY LÀ ĐÚNG HAY SAI??? và trường hợp gia đình tôi được cấp sổ đỏ hay không theo điều khoản nào của luật pháp về đất đai hiện nay ??????tôi thấy tại khoản 16 điều 7 của quyết định 23/2008/QĐ-UB ngày 9/5/2008của Hà Nội có nói đất hộ gia đình cá nhân sử dụng trước đây(18/12/1980)nhà nước có quyết định quản lý khi thực hiện chính sách đất đai nhưng thực tế không quản lý thì hộ gia đình đang sử dụng được cấp giấy hay theo khoản 15của quyết định 23 này vì nhà tôi là tự xây trên đất không biết là đã có quyết định quản lý nào của nhà nước không có phải trong khuôn viên do nhà nước(công ty quản lý phát triển nhà hà nội)quản lý VIỆC NÀY SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI BIẾT QUÁ RÕ(trong công văn 106 của quận Ba Đình thì nói công ty nhà Hà Nội không đưa diện tích này vào quản lý) VẬY BỘ TÀI NGUYÊN VÀ SỞ TÀI NGUYÊN  MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT TRƯỜNG HỢP GIA ĐÌNH TÔI ĐƯỢC CẤP HAY KHÔNG?VÀ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NÀO???? XIN CẢM ƠN!!!!!

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trả lời:

Nhà ở ông đang sử dụng là nhà do ông tự tạo lập trên khuôn viên đất có nhiều chủ quản lý. Như vậy, nhà ở do ông đang ở do ông tự tạo nhưng đất chưa có quyền sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận vì còn liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất. Đây là một việc phức tạp liên quan đến chính sách quản lý nhà đất trước đây, chính sách thu tiền sử dụng đất... để được giải đáp cụ thể đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng (phòng Chính sách, phòng Quản lý nhà) để được hướng dẫn, trả lời.