Câu hỏi thường gặp

Tôi ở nhà có hợp đồng thuê nhà với Nhà nước. Trong quá trình sử dụng tôi đâ xây dựng thêm một diện tích (có phép xây dựng từ trước ngày 15/10/1993). Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận phần diện tích đất xây dựng thêm mà không phải trả tiền không?
Trả lời: Khi mua nhà theo Nghj định 61/CP đối với phần diện tích xây dựng thêm có phép xây dựng cũng được mua theo quy định tại Nghị định 61/CP. Còn diện tích xây dựng thêm mà không có phép, nếu được các hộ liền kề ký và UBND phường xác nhận cũng được mua theo quy định tại Nghị định 61/CP.