Câu hỏi thường gặp

Tôi ở nhà cấp 4 (thuộc sở hữu nhà nước) do cơ quan tự quản từ trước ngày 15/10/1993. Tôi có nguyện vọng được cấp giấy chứng nhận. Vậy UBND quận, huyện hướng dẫn thủ tục, giải quyết cấp Giấy chứng nhận không thu tiền theo Luật Đất đai có đúng không?
Trả lời: Nhà ở do cơ quan tự quản là nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, không phân biệt thời điểm sử dụng nhà đất. Để được cấp Giấy chứng nhận, gia đình phải mua nhà theo quy định tại Nghị định 61/CP,tiền mua nhà bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất; Tiền nhà được tính giá trị bằng 0, diện tích đất trong định mức trả 40% tiền sử dụng đất theo giá thời điểm trước ngày 31/12/2004, diện tích vượt định mức giá 100%.