Câu hỏi thường gặp

Người có công với cách mạng ở nhà cấp 4 thuộc sở hữu nhà nước được Sở Lao động Thương binh xã hội xác nhận có Huân chương Kháng chiến hạng nhất được miễn giảm tiền sử dụng đất theo mức nào?
Trả lời: Không được miễn giảm