Câu hỏi thường gặp

K/g: Quý Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Vui lòng cho tôi hỏi ở khu vực huyện Thường Tín có trạm khí tượng thủy văn nào không, nếu có tôi muốn xin số liệu quan trắc về không khí, độ ẩm, gió, số giờ nắng ... ,tôi cần phải liên hệ với ai ạ Chân thành cảm ơn!
Phòng KTTV&BĐKH có ý kiến trả lời như sau:
“Vui lòng cho tôi hỏi ở khu vực huyện Thường Tín có trạm khí tượng thủy văn nào không”, Trả lời: Hiện nay tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín có 01 Trạm đo mưa thuộc mạng lưới Trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
“nếu có tôi muốn xin số liệu quan trắc về không khí, độ ẩm, gió, số giờ nắng…, tôi cần liên hệ với ai”, Trả lời: tại Khoản 2 Điều 10 Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015 quy định Trạm khí tượng thủy văn quốc gia do Bộ tài nguyên và Môi trường xây dựng, quản lý và khai thác; Để có các số liệu quan trắc khí tượng thủy văn thuộc Trạm khí tượng thủy văn quốc gia liên quan đến mục đích sử dụng số liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đề nghị liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 32. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015.