Câu hỏi thường gặp

Lê Văn Hoạch lehoachshtk@gmail.com Kính thưa quý sở, Cty chúng tôi mới thành lập tháng 6 năm 2017, chuyên môn nghành nghề kinh doanh chính là đo đạc bản đồ, theo NĐ 45 về thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc có mục: 2. Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau: a) Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác; Vậy công ty thành lập xong ko được hoạt động đo đạc và chỉ đóng BH cho kỹ thuật trưởng 1 năm trở lên, cty sẽ ko được ký HĐ và ko có nguồn thu nuôi sống công nhân. Xin quý sở cho ý kiến giúp công ty em!
Trả lời:
Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 12, Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định. Cục Đo đạc Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam là cơ quan cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ.
Điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định tại Điều 11, Nghị định 45/2015/NĐ-CP, cụ thể:
Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.
2. Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:
a) Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;
b) Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.
3. Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.
Quy định trên có nêu kỹ thuật trưởng có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên; Tuy nhiên có thể đóng bảo hiểm ở Công ty khác nhưng nay đã chuyển bảo hiểm về Công ty xin cấp Giấy phép và có xác nhận của Bảo hiểm xã hội.