Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thị Thanh Hoa nguyenthithanhhoatckh@gmail.com Tôi làm ở phòng TCKH quận Long Biên, muốn được quý Sở cung cấp hướng dẫn liên tích số 80 ngày 08/01/2015 để phục vụ công tác chuyên môn?Xin cảm ơn ạ!
Phòng Kế hoạch Tài chính trả lời:
Phòng Kế hoạch – Tài chính gửi kèm theo bản chụp Hướng dẫn liên ngành số 80/HDLN: STNMT-STC-SXD-CTHN ngày 08/01/2015 về một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư, thu nhập làm căn cứ xác định giá đất cụ thể theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 7944/UBND-TNMT ngày 14/10/2014. Nhưng vì lý do mục này không đăng tải được fie PDF, nên bà Nguyễn Thị Thanh Hoa có thể liên hệ theo sđt: 01672.686.229 (đ/c Minh) để được hướng dẫn nhận tài liệu tham khảo, phục vụ công tác chuyên môn. Xin cảm ơn!