Đỗ Thị Vương (61 tuổi ) - Địa chỉ: Thu Quế-Song Phượng- Đan Phượng - Hà Nội - Email: phng.tththu@gmail.com Hỏi: - Bà nội chồng tôi là Nguyễn Thị Cúc(Ông nội chồng đã mất) có sống ở căn nhà của cụ Tạ Thị Ngân Bình từ năm 1945 vì cụ Bình là Cô ruột của ông nội chồng tôi. Vì cụ Bình lấy chồng làm bà bé cho nên chông và bên chồng không qua lại nên đến để chăm sóc cô của chồng - Đến năm 1954 giải phóng miền bắc con gái cụ Tạ Thị Ngân Bình (lúc này đã mất) là Quyền Thị Ngân vào Nam theo chế độ cũ Mỹ Ngụy đến nay năm 2014 vẫn mất tích. 15) Đến năm 1957 UBND xã Song Phượng lập một biên bản: “Quản lý nhà cửa đồ đạc của chị Quyền Thị Ngân ở xóm dân chủ Thu Quế -Ái Nam” . Hiện tại gia đình tôi có các loại giấy tờ sau: 1) Biên bản: “Quản lý nhà cửa đồ đạc của chị Quyền Thị Ngân ở xóm dân chủ Thu Quế -Ái Nam” Giao cho cụ Nguyễn Thị Cúc 2) biên bản của Viện kiểm soát phạt nhà Ông Tạ Văn Bằng năm 1984( Vì ông này phá nhà của hai vợ chồng tôi" Tạ văn Mùi+ Đỗ Thị Vượng" 3) Biên lai thu thuế nhà đất từ năm 1986 đến nay. Hiện tại thì gia đình tôi bị UBND xã Song Phương + Huyện Đan Phượng giao toàn bộ mảnh đất này cho ông Tạ Văn Bằng . Gia đình tôi không có quyền lợi gì trên mảnh đất này . - Vì Lý do đơn giản: Có giấy viết tay của bà ngân mới tặng ông Bằng mảnh đất này do bộ ngoại giao đóng dấu (Không có chữ ký). Còn bà Ngân là (con gái cụ Tạ Thị Ngân Bình). Năm nay hơn 90 tuổi vẫn mất tích. Chẳng lẽ hơn 70 năm trông nom và giấy tờ mà giờ tôi không có nhà để ở bị Ông Bằng đánh suốt và giờ Ông Tạ Văn Bằng đã chiếm nhà tôi