Câu hỏi thường gặp

Lê Huy Tuấn tuanxda@yahoo.com Kính gửi Sở TN&MT Tôi xin được hỏi như sau: Hiện công ty tôi đang thuê mặt bằng để kinh doanh. Diện tích thuê ở bậc thềm trước nhà có 1 điểm tọa độ bằng sứ trắng (ghi là: BTN&MT - Điểm tọa độ). Công ty tôi đang muốn tải tạo lại phần bậc thềm này cụ thể là hạ thấp bậc thềm xuống 10cm. Cho hỏi điểm tọa độ này sẽ xử lý thế nào? Trân trọng cảm ơn!

Phòng Đo đạc Bản đồ trả lời:
Căn cứ điều 8 Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ TNMT quy định về việc quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình đo đạc. Đề nghị anh Lê Huy Tuấn liên hệ với UBND cấp xã tại nơi thuê mặt bằng kinh doanh để báo cáo và giải quyết việc di dời, hoặc hủy bỏ dấu mốc đo đạc theo quy định