Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Hải Nam nam.global247@gmail.com 1200 Kính gửi Sở TNMT Hà Nội, Gia đình tôi ở xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Bố tôi có múng đất khoảng 400m2, giờ làm sổ đỏ và chia đất 4 thửa cho 4 con trai (khoảng 100m2/thửa). Xã có chỉ định thuê công ty đo đạc ở Hà Nội về đo đất, với giá là 1500.000 đồng/thửa. Tổng 4 thửa là 6 triệu. Việc thu tiền này có đúng không? Có vượt quá quy định không? Tôi thấy một văn bản quy định là không quá 1.500 đồng/m2, vậy công ty thu với mức giá khoảng 15.000 đồng/m2. Xin cám ơn!
Phòng Đo Đạc, bản đồ và Viễn thám trả lời:
Căn cứ Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính được ban hành kèm Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 và Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đính chính một số nội dung của Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội: Đơn giá trích đo thửa đất được tổng hợp tại mục: (V2 thửa đất từ 100 m2 đến 300 m2), đất ngoài đô thị có giá trị sản phẩm là 1.497.955 đồng /thửa. Vậy việc thu phí dịch vụ đo đạc của Công ty đã thu khi đo đạc, lập bản trích đo thửa đất cho hộ gia đình nêu trong câu hỏi 68 trên là tương đối phù hợp với mức chi phí quy định trong Bộ đơn giá sản phẩm hiện hành.