Câu hỏi thường gặp

Ông Phạm Xuân Hậu hỏi: Gia đình ông đang quản lý, sử dụng khu đất do ông ngoại ông là ông Phạm Văn Lập và bà ngoại là bà Lại Thị Tẹo để lại (Có tên ông Phạm Văn Lập trong bản đồ địa chính). Ông Lập, bà Tẹo mất không để lại di chúc; các con ông Lập, bà Tẹo đã họp gia đình và thống nhất giao toàn quyền sử dụng và làm thủ tục cấp GCN cho gia đình ông. Năm 2005, gia đình Ông xin cấp GCN thì ông Tuấn là con của em ông Lập kiện, nhiều lần hòa giải ông Tuấn không đồng ý. Nay gia đình ông phải làm thế nào để được cấp GCN quyền sử dụng đất.
Câu hỏi không nêu rõ ông Tuấn kiện gia đình ông với nội dung gì nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời ông cụ thể.
Tuy nhiên, Ông có thể tham khảo Điều 202, 203 Luật Đất đai năm 2013 để giải quyết đối với trường hợp có tranh chấp đất đai.
Trường hợp tranh chấp liên quan đến chia di sản thừa kế, đề nghị ông liên hệ với Tòa án nhân dân các cấp để được giải quyết theo quy định.