Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Hương: Thủ tục hành chính quá rườm rà.

Văn Phòng Sở trả lời!
“Đề nghị Ông (bà), cung cấp cụ thể nội dung câu hỏi gồm tên thủ tục hành chính, thuộc lĩnh vực gì…để Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn đối với Ông (bà). Xin trân trọng cảm ơn!”