Câu hỏi thường gặp

Trần Long Vân havan.kimson.01@gmail.com Anh chị Sở TNMT cho e hỏi. nội dung chính của dự án chăn nuôi gồm những phần gì?
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bạn có thể gửi câu hỏi tới các Sở, Ban, Ngành liên quan để được giải đáp cụ thể.