Câu hỏi thường gặp

Hoàng Thị Nhung hoangnhhunghlu@gmail.com Sở cho phép tôi được hỏi làm thế nào để xem được toàn bộ nội dung của quyết định 2086/ QĐ- UBND TPHN dài hơn 400 trang? Tôi thấy văn bản của sở đưa lên chỉ đến trang 68. Tôi muốn xem trực tuyến vậy Sở có thể gửi cho tôi bản mềm toàn văn văn bản trên được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đăng tải đầy đủ nội dung của Quyết định 2086/ QĐ-UBND Thành phố Hà Nội, bạn có thể tham khảo và dowload toàn bộ nội dung văn bản trên tại mục văn bản, lĩnh vực đất đai Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.