Câu hỏi thường gặp

Bạn Hoàng Thị Yến (Yenhoangcompany@gmail.com) Tôi là cá nhân muốn đăng ký tài khoản để tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ có được không? Nếu được cần vào đâu)?

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội trả lời:
Hiện nay, tại bộ phận một cửa -Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã lắp đặt máy tính phục vụ tra cứu hồ sơ và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bạn có thể tra cứu trực tiếp tình trạng giải quyết hồ sơ trên máy tính đặt tại bộ phận một cửa -Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Trong thời gian tới sẽ hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ tra cứu thông tin trên mạng).