Câu hỏi thường gặp

Đến khi nào thì người ngoại tỉnh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ý kiến trả lời báo chí của Bộ trưởng bộ Tài Nguyên Môi Trường
Trả lời

Ngày 9/12/2005 UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 213/2005/QĐ-UB về việc bổ sung một số điều khoản của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đề nghị ông (bà) liên hệ với Phòng Tài nguyên môi trường quận, huyện hoặc UBND phường, xã thị trấn (nơi có đất) để được hướng dẫn.