Thông báo về việc chủ đầu tư đã xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Lo CT03A-CT khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội Đọc tiếp »