ngày 26/7/2019, Sở Tài Nguyên và môi trường Hà nội đô Ban hành kế hoạch số 6923/KH-STNMT-VP về triển khai cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố, gửi tới cán bộ, công chức, Viên chức, người lao động tại CÁC PHÒNG, đơn vị thuộc Sở. Nội dung thi gồm: các nội dung cơ bản về dịch... Đọc tiếp »

Hướng dẫn tạm thời về việc áp dụng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 40/2019NĐ - CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trườngChi tiết bản hướng dẫn Đọc tiếp »

Thực hiện các Kế hoạch của Cụm thi đua số I Bộ Tài Nguyên và môi trường về tổ chức hội thao, giao lưu văn nghệ Sở Tài Nguyên và môi trường các tỉnh, Thành phố năm 2019 do Sở Tài Nguyên và môi trường Hà Nội ldiện tích sànm cụm trưởng được tổ chức tại Thành phố Hà Nội. Công Đoàn Sở Tài Nguyên và môi trường... Đọc tiếp »

thông báo về việc chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Xây dựng nhà ở hợp tác xã Thương mai dịch vụ Hợp THÔNh tại số 22, ngdiện tích sàn 4 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội Đọc tiếp »

thông báo về việc chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp tại một phần ô đất TT1 thuộc quỹ đất 20% của Dự án khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Đọc tiếp »

ngày 26/6/2019, UBND  Thành phố Hà nội đô Ban hành Quyết định số 3419/QĐ - UBND  về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn I - 2019. Theo đó, kế hoạch đấu giá quyền khai  thìc khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn I - 2019 đối với 05 điểm Mỏ cát (06... Đọc tiếp »

Sở Tài Nguyên và môi trường Hà Nội vừa Ban hành Kế hoạch số 3713/KH-STNMT, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Kết quả rà soát hiện trạng TTHC và Dịch vụ công trực tuyến cho thấy, tổng số TTHC của ngành Tài Nguyên và môi trường ldiện tích sàn 105. Trong đã: Số TTHC cấp Thành phố... Đọc tiếp »