Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, ngày 17 tháng 4 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại Quyết... Đọc tiếp »

Trong hai ngày (11 và 12/10/2019) tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trong toàn Ngành. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Vụ chức năng; lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo, cán bộ... Đọc tiếp »

Chiều 2/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”. Hội thảo nằm trong Diễn đàn Cách mạng công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện tại Việt Nam đang có... Đọc tiếp »

Ngày 06/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có văn bản số 4409/BTNMT-VP gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường. Công văn nêu... Đọc tiếp »

ngày 13/8/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngdiện tích sàn Văn Qudiện tích sàn ký ban hành công văn số 3466/UBND-KGVX về việc Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg Ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Theo đó, UBND... Đọc tiếp »

ngày 8/8, UBND TP Hà Nội Ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND, triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn Thành phố.   Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu, năm 2019, nâng cấp Trang THÔNg tiện tử điện tử phổ biến, giáo dục pháp... Đọc tiếp »

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, về Xây dựng, hoàn thiện thể chế, THÔNg 9/2019, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia... Đọc tiếp »