Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tại cuộc họp trực tuyến nghe Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng 13/8.  Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT Lê Phú Hà cho biết, thực hiện nhiệm vụ Lãnh... Đọc tiếp »

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp nghe báo về công tác chuẩn bị cho kết nối thông tin dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia.Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Hệ thống kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng... Đọc tiếp »

Hà Nội đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

(Thứ tư, ngày 19 tháng 05 năm 2021)

Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1042/UBND-KH&ĐT về tăng cường công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2021. Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, phát huy những kết quả đã đạt được và thúc đẩy triển khai áp dụng lựa chọn... Đọc tiếp »

Ngày 16/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1117/UBND-KSTTHC về triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch... Đọc tiếp »

1. Đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong ngành tài nguyên và môi trường; 2. Đề xuất được định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội... Đọc tiếp »

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Cục ngày 29/7, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu tập trung hoàn thiện chương trình chuyển đổi số của Ngành. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020,... Đọc tiếp »

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2020), đây là nghị định quan trọng, chủ chốt và đột phá quy định rất nhiều nội dung mới phải thực hiện nhằm bảo đảm kết nối, cung cấp, sử dụng dữ... Đọc tiếp »

Chiều ngày 27/4, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ về xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Theo báo cáo của Cục... Đọc tiếp »