Sáng ngày 15/11 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng;... Đọc tiếp »

Sáng 1-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng DVCQG. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đại diện Tập đoàn VNPT và kết nối đến 63 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có đồng... Đọc tiếp »

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủđã tổ chức hội thảo về mật mã dân sự năm 2019 với chủđề "Quản lý và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phục vụ chính phủđiện tử". Hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý mật mã dân sự nhằm nâng cao nhận thức,... Đọc tiếp »

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao về... Đọc tiếp »

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08/CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) vừa ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, triển khai thực hiện tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,... Đọc tiếp »

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, khoa học trong công tác chỉ đạo điều hành, lắng... Đọc tiếp »

UBND TP Hà Nội vừa Ban hành báo cáo số 184/BC-UBND về công tác Cải cách hành chính 6 thàng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Thành phố.   Theo đónh gidiện tích sàn, công tác CCHC 6 Thông qua thu được những kết quả quan trọng. Thành phố đã Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quán... Đọc tiếp »

Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.   Theo đó, để thành phố Hà Nội giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai... Đọc tiếp »