Với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân, DN, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước từ TP đến tận cấp xã gần đây đã được Hà Nội tích cực triển khai, dần hình thành những “công dân điện tử” hướng tới “chính quyền điện tử”. Địa bàn đô thị: Hiệu quả được công dân ghi nhận Đến... Đọc tiếp »

ngày 02/5/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ldiện tích sàn Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019. Theo Quyết định, diện tích sànng Ldiện tích sàn Tự Lực - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành... Đọc tiếp »

Thực hiện Công văn số 11479/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo đề xuất Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó Bộ đề xuất: 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ giao cho địa phương tiếp nhận hộ; 02 TTHC liên... Đọc tiếp »

Ngày 09/4/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngdiện tích sàn Văn Qudiện tích sàn ký ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của Thành phố Hà Nội. Theo đó, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong việc thực hiện các... Đọc tiếp »

Để phấn đấu đưa Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhàm trung bình của các tỉnh, TP, năm vừa qua, Hà nội đô Ban hành kế hoạch và triển khai quyết liệt trong todiện tích sànn hệ thống chính trị. Trong đã, đặc biệt nhấn mạnh đến việc Công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách và... Đọc tiếp »

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn... Đọc tiếp »

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

(Thứ hai, ngày 18 tháng 03 năm 2019)

Chiều 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ khai trương. Cùng dự có các đồng chí: Phạm... Đọc tiếp »

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện tại các Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo yêu... Đọc tiếp »