Ngày 26/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2791/UBND-TKBT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giao. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là các nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND... Đọc tiếp »

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Bộ TN&MT đã xây dựng và trình Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT đã thông tin chi tiết về lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ... Đọc tiếp »

Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2398/UBND-KSTT, triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” các cấp để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện,... Đọc tiếp »

Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đối tượng tham gia phong trào thi đua gồm các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức... Đọc tiếp »

Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 791/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.     Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá toàn diện... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 1756 /QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công bố kèm theo Quyết... Đọc tiếp »

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 1.501/1.659 thủ tục hành chính, đạt 91%. Theo Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của TP Hà Nội, trong số 1.501/1.659 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thì 1.113 dịch vụ công... Đọc tiếp »

Ưu điểm lớn của Cổng dịch vụ công quốc gia là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đồng thời còn tạo thêm kênh giám sát việc thực hiện, bảo đảm tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Chiều 12/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ... Đọc tiếp »