Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.   Theo đó, để thành phố Hà Nội giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai... Đọc tiếp »

UBND TP Hà Nội vừa Ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND, triển khai tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố về “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội”.   Theo kế hoạch, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội triển... Đọc tiếp »

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Hà Nội năm 2018 vừa công bố đạt 83,98%, tiếp tục đứng thứ 2/63 tỉnh, TP, với nhiều chỉ số thành phần được đánh giá cao. Tuy nhiên, xét trong từng chỉ số thành phần thì một số tiêu chí điểm còn khiêm tốn, cho thấy TP cần có những giải pháp đột phá, sáng tạo, toàn diện... Đọc tiếp »

Ngày 07/6/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cAo các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính quyền Thành phố Hà Nội. Theo đó, nhằm tiếp tục giữ vững thứ tự xếp hạng cao của chỉ số PARINDEX và khắc phục... Đọc tiếp »

ngày 04/6/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2928/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Theo Quyết định, diện tích sànng Ldiện tích sàn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm... Đọc tiếp »

ngày 23/5/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hdiện tích sànng ký ban hành công văn số 2151/UBND-KSTTHC về việc thực hiện Cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành... Đọc tiếp »

ngày 27/5/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hdiện tích sànng ký ban hành công văn số 2170/UBND-NC về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về công tác Cải cách hành chính. Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các... Đọc tiếp »

ngày 27/5/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hdiện tích sànng ký ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của Người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2019. Theo đó, nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung... Đọc tiếp »