Tài Nguyên NướcThông báo về việc Tổ chức Hội thảo khoa học "Nước và Việc làm"

Thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Ngày 22 tháng 3 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Nước thế giới, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động chào mừng để kêu gọi sự quan tâm của toàn nhân loại về tầm quan trọng của tài nguyên nước, vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước.... Đọc tiếp »

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2016

Thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm  2016 Đọc tiếp »

Ngày Nước thế giới năm 2016 "Nước và Việc làm" - Một số thông điệp tuyên truyền

Thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2016 là “Nước và Việc làm”.   Chủ đề Ngày Nước thế giới năm nay sẽ tập trung vào sức mạnh của nước và việc làm để thay đổi cuộc sống của người dân trên khắp thế giới - hầu như tất cả các công việc của họ đều có liên quan đến nguồn nước. Tuy nhiên, hiện... Đọc tiếp »

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2016

Thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2016 Đọc tiếp »