Ngày 8/6/2021, Bộ TN&MT có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.  Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức... Đọc tiếp »

Góp ý hồ sơ khoanh định, công bố khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất.Tài liệu tại các fie đính kèm Báo cáo tổng kợp kết quả điều tra Bản đồ vùng ô nhiễm mặn  Vùng cấm hạn chế KTNDD BD_HCKT_qh  8. BD_HCKT_qpDự thảo QĐ  Dự thảo Tờ Trình UBND  HA NOI-29-1  Ba Đình Cầu giấy Đống Đa Hà Đông Hai... Đọc tiếp »

Ngày Nước thế giới 2021 (23/3) được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trên toàn thế giới. Hiện nay, còn 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn, khan hiếm nước. Do vậy, các quốc gia cần phải có những hành động mang tính toàn... Đọc tiếp »

Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để ngành công nghiệp khai khoáng phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phóng viên TTXVN đã có cuộc... Đọc tiếp »

Qua rà soát cho thấy, một số quy định của pháp luật về khoáng sản không còn phù hợp, chưa thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu giá tài sản, đất đai, môi trường...; vấn đề phối hợp trong quản lý khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác giữa một số địa phương còn hạn chế; chưa... Đọc tiếp »

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép lòng sông hiện vẫn diễn biến phức tạp, càng nguy hiểm hơn trong mùa mưa bão. Để giải quyết triệt để tình trạng này, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Diễn biến phức tạp Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội... Đọc tiếp »

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép lòng sông hiện vẫn diễn biến phức tạp, càng nguy hiểm hơn trong mùa mưa bão. Để giải quyết triệt để tình trạng này, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Diễn biến phức tạp Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội... Đọc tiếp »

Ngày 5/8/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1706/QĐ-BTNMT về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản. Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng... Đọc tiếp »