ngày 14/2, Thứ trưởng Trần Quý kiến đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Cục quản lý Tài Nguyên nước báo cáo về Dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. công tác quản lý đối với Tài Nguyên cát, sỏi lòng sông ludiện... Đọc tiếp »

Ủy ban nước Liên hiệp quốc (UN-Water) vừa công bố chủ đề cho Ngày nước thế giới (22/3) năm nay là “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chủ đề này nhằm thể hiện cam kết trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững,mọi người đều phải được hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù... Đọc tiếp »

Để thực hiện nội dung tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chính phủ đã quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản 2010 tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài Nguyên và môi trường... Đọc tiếp »

Để hưởng ứng yêu cầu của Ban Thư ký Công ước Ramsar về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2019 và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững các vàng đất ngập nước nhằm ngăn chặn sự suy thoái các vàng đất ngập nước, Phát huy cơ sở hạ... Đọc tiếp »

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường lidiện tích sànn vàng, lidiện tích sànn tỉnh trong lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, các tỉnh trong lưu vực đã thống nhất tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp như chương trình liên tịch về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước tại các điểm... Đọc tiếp »

Chính phủ vừa Ban hành Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vàng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Nghị định, vàng hạn chế khai thác nước dưới đất (vàng hạn chế) được phân loại bao gồm các vàng: vàng hạn chế 1; vàng hạn chế... Đọc tiếp »

thông tư số 31/2018/TT-BTNMT Ngày 26/12/2018 của Bộ TNMT Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo Tài Nguyên nước, bao gồm: báo cáo Tài Nguyên nước quốc gia, báo cáo chuyên đề về Tài Nguyên nước, báo cáo sử dụng Tài Nguyên nước và báo cáo khai thác, sử dụng Tài Nguyên nước, xả thải vào nguồn nước. Toàn văn văn bản: Đọc tiếp »

Nguồn tài nguyên nước ngầm trước đây dồi dào, hiện đứng trước nguy cơ cạn kiệt, suy thoái. Làm thế nào để giải quyết thực trạng này? Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai cơ quan quản lý tài nguyên nước - Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TNMT). Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đủ mạnh Năm 2018, Cục Quản... Đọc tiếp »