Nguồn tài nguyên nước ngầm trước đây dồi dào, hiện đứng trước nguy cơ cạn kiệt, suy thoái. Làm thế nào để giải quyết thực trạng này? Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai cơ quan quản lý tài nguyên nước - Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TNMT). Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đủ mạnh Năm 2018, Cục Quản... Đọc tiếp »