Qua rà soát cho thấy, một số quy định của pháp luật về khoáng sản không còn phù hợp, chưa thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu giá tài sản, đất đai, môi trường...; vấn đề phối hợp trong quản lý khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác giữa một số địa phương còn hạn chế; chưa... Đọc tiếp »

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép lòng sông hiện vẫn diễn biến phức tạp, càng nguy hiểm hơn trong mùa mưa bão. Để giải quyết triệt để tình trạng này, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Diễn biến phức tạp Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội... Đọc tiếp »

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép lòng sông hiện vẫn diễn biến phức tạp, càng nguy hiểm hơn trong mùa mưa bão. Để giải quyết triệt để tình trạng này, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Diễn biến phức tạp Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội... Đọc tiếp »

Ngày 5/8/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1706/QĐ-BTNMT về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản. Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng... Đọc tiếp »

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Theo đó, Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. Thông tư gồm 5 chương, 36 Điều quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (sau đây gọi tắt là quy hoạch tổng hợp... Đọc tiếp »

Từ năm 2015 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định (trong đó có 04 Nghị định ban hành để thay thế, 01 Nghị định ban hành mới); xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 việc không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ ngày 01... Đọc tiếp »

Ngày 7/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2468/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2911/BNN- TCTL ngày 28/4/2020 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc... Đọc tiếp »