Cục Viễn thám quốc gia đang triển khai xây dựng Dự án “Giám sát các bãi rác thải trên toàn quốc bằng công nghệ viễn thám”. Dự án được kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp hữu ích nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn ở trung ương và địa phương cũng như cập nhật, nâng cao hiệu quả hoạt động của... Đọc tiếp »

Để thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Cục Viễn thám quốc gia đang xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đề án đang được lấy ý kiến để hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt.   Đề án đặt mục tiêu ứng... Đọc tiếp »

Nhóm nghiên cứu ở Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã phát triển thành công hệ thống giám sát các chỉ số liên quan đến chất lượng không khí bằng cách kết hợp dữ liệu thu được từ các cảm biến đo đạc với phân tích ảnh viễn thám.   TPHCM đang đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm không khí do khí thải... Đọc tiếp »

Xây dựng và thiết lập hệ thống MPLIS

(Thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021)

Trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Viettel về Dự án BOO và nhu cầu sử dụng vốn trong nước để xây dựng và vận hành hệ thống MPLIS, với giải pháp phần mềm nền tảng do tập đoàn Viettel đề xuất được xây dựng trên cơ sở công nghệ do Việt Nam tự xây dựng và làm chủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất... Đọc tiếp »

Tính đến tháng 12/2021, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đang cung cấp dữ liệu định vị vệ tinh (miễn phí) cho các tổ chức, đã cấp phép sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh trong thời gian thực cho khoảng 1450 tài khoản tương đương khoảng 3000 máy thu GNSS, trung bình sử dụng khoảng 350 máy thu/ngày,... Đọc tiếp »

Các nhà nghiên cứu của Cục Viễn thám quốc gia đã nghiên cứu, ứng dụng thành công dữ liệu viễn thám đa thời gian giám sát và dự báo biến động sử dụng đất dưới tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, thử nghiệm tại thành phố Hải Phòng. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng góp phần cung cấp... Đọc tiếp »

Để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình Nghị sự 2030, Việt Nam cần đo vẽ, lập bản đồ trên toàn bộ diện tích đất liền và vùng biển. Điều này giúp quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên... Đọc tiếp »

Tính đến tháng 12/2021, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đang cung cấp dữ liệu định vị vệ tinh (miễn phí) cho các tổ chức, đã cấp phép sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh trong thời gian thực cho khoảng 1450 tài khoản tương đương khoảng 3000 máy thu GNSS, trung bình sử dụng khoảng 350 máy thu/ngày,... Đọc tiếp »