Chiều ngày 28/3, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài Nguyên và môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định ldiện tích... Đọc tiếp »

ngày 25/3/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất... Đọc tiếp »

Luật đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội Thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV ngày 14 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 THÁNG 01 năm 2019. Để Cụ thể hóa các quy định tại các điều, khoản của Luật đo đạc và bản đồ  cũng như đưa Luật có thể thi hành, áp dụng trong thực tiễn, Góp phần... Đọc tiếp »

Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về... Đọc tiếp »

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám. Nghị định quy định về hệ thống thu nhận ảnh dữ liệu viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý?, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; Xây dựng cơ sở dữ liệu,... để phục vụ điều tra cơ bản, quản lý, quy hoạch... Đọc tiếp »

Xây dựng hạ tầng không gian quốc gia (NSDI) được quy định trong Luật Đo đạc và Bản đồ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua. Đối với các nước phát triển trên thế giới NSDI là công cụ quan trọng trợ giúp cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo... Đọc tiếp »

Để đáp ứng nhiệm vụ thi hành Luật đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc đã được phân cấp cho các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài Nguyên và môi trường đã có văn bản gửi Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân... Đọc tiếp »

Thực hiện Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo“Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật,... Đọc tiếp »