Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính - kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  Chi tiết tại fie đính kèm Để thí sinh làm quen việc thi trắc nghiệm trên máy. Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên... Đọc tiếp »

Thông báo về ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1 và lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Chi tiết tại Fie đính kèm Đọc tiếp »

Thông báo về việc đính chính thông tin thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 Fie đính kèm Đọc tiếp »

Nhằm nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, sáng - xanh - sạch đẹp, TP đáng sống, Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường từ TP xuống các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn cho phù hợp với thực tế và theo quy định đặc thù... Đọc tiếp »

Ngày 12/11/2021, Chương trình Xe sạch – Trời xanh: triển khai thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí chính thức được khởi động. Chương trình do Sở Tài nguyên & Môi trường,... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo công khai toàn bộ Quyết định, Kế hoạch, Tài liệu kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở năm 2020. Chi tiết tại các Fie đính kèm bên dưới:Phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2020  Tổ... Đọc tiếp »

Chiều 26/10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành uỷ, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Tài chính về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.... Đọc tiếp »

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 và Vòng 2 kỳ kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 Tài liệu tại Fie đính kèm Đọc tiếp »