Tin Hoạt ĐộngThông báo về việc đối thoại, trao đổi với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Thứ tư, ngày 09 tháng 05 năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của  người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015... Đọc tiếp »

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật phòng chống tham nhũng

Thứ sáu, ngày 04 tháng 05 năm 2018

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tới cán bộ, công chức, viên chức trong khối cơ quan Thành phố Hà Nội. Chiều 04/05/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Sở Tư Pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng tới toàn thể... Đọc tiếp »

Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy về Bảo vệ môi trường

Thứ năm, ngày 03 tháng 05 năm 2018

Sau gần 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ban hành ngày 31/5/2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo", đến nay công tác quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, khai thác khoáng sản, cải thiện, phục hồi... Đọc tiếp »

Triển khai tuyên truyền 02 quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Ngày 17/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 3040/STNMT-VP gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc triển khai tuyên truyền 02 quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó,Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nội dung tuyên truyền thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố,... Đọc tiếp »

Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Thực hiện chủ đề công tác của Thành phố về “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị 2018”. Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 3208/KH-STNMT-VP ngày 20/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tới toàn thể các phòng, đơn vị, cán bộ công chức,... Đọc tiếp »

Triển khai giải thưởng sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 17 tháng 04 năm 2018

Ngày 28/3/2018, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành văn bản số 2719/STNMT - VP về việc triển khai giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018 trên địa bàn Thành phố theo công văn của Trung tâm truyền thông tài nguyên và Môi trường trực thuộc Bộ TN&MT. Theo đó, văn bản giao Chi cục bảo... Đọc tiếp »

Danh sách Chủ đầu tư đã thế chấp tại Lô đất I-A9a.2 thuộc Khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội

Thứ sáu, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Danh sách Chủ đầu tư đã thế chấp tại Lô đất I-A9a.2 thuộc Khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội Đọc tiếp »

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp tại Công trình chung cư kết hợp dịch vụ trên ô đất ký hiệu H-CT2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở HiBrand tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Thứ sáu, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp tại Công trình chung cư kết hợp dịch vụ trên ô đất ký hiệu H-CT2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở HiBrand tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội Đọc tiếp »